Menu

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA S TRIBUNOU STADIONU PŘÁTELSTVÍ

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA S TRIBUNOU STADIONU PŘÁTELSTVÍ

Stupeň projektu:         studie
Zastavěná plocha:      3 659 m2
Místo stavby:              Strahov, Praha 6
Hlavní město Praha
Datum:                       2016
Architekt:                    Ondřej Hejda
Projekční tým:            Štěpán Svačina, Martin Rössler, Jakub Jiras
Vizualizace:                Miss3
Model:                        Pavel Svoboda, Miroslav Černý
Foto modelu:              Filip Šlapal

Polyfunkční dům navazuje na dokončenou stavbu sídla fotbalové asociace a je dalším krokem v postupné proměně areálu Stadionu Přátelství na ostrohu strahovského návrší v  kompaktní městský blok se sportovní náplní.
Základní hmota domu je rozdělena do tří objemů, které odpovídají jeho funkčnímu dělení. Dům je rozdělen na administrativu, sportovní část s tribunou a ubytování se vzájemně odlišnou výškou i hloubku zastavění. Obě krajní hmoty jsou vykonzolovány za hranu stavební čáry, což umožňuje efektivnější využití poměrně úzké stavební parcely a zároveň eliminuje masivní hmotu.
Fasáda je tvořená prefabrikáty z pohledového betonu s pravidelnými okenními otvory různých proporcí. Důležitým prvkem je podloubí lemující Diskařskou ulici, tvoří krytou kolonádu podél celého domu, chrání před nepřízní počasí a návštěvníkům stadiónu vytváří jakési foyer. V útrobách domu je umístěn lehkoatletický tunel se stometrovou sprinterskou dráhou, na jeho stěny bude přenesen betonový reliéf z podloubí současného domu v Diskařské ulici (Rostislav Novák, 1977).