Menu

Co sledujeme

Obyčejnost
Jednoduchost
Přesnost a geometrii
Monumentalitu
Vznešenost a noblesu
Soudobost
Charakter a pevnost materiálu
Rytmus
Vnitřní sílu a neokázalý zevnějšek
Světlo
Vzduch
… a především Prostor

Martin Rössler

Co nabízíme

Projekční atelier Prostor 008 vznikl, jak již název napovídá, v roce 2008, v čele s ing. arch. Martinem Rösslerem, autorizovaným architektem ČKA. V pětičlenném týmu pracují architekti a stavební inženýr. Navrhujeme projekty od urbanistických studií a generelů až po návrhy interiérů včetně detailů. Věnujeme se návrhům pro bydlení, administrativu, zdravotnictví a výzkum, sportovní stavby, divadla, kavárny, návrhy veřejného prostoru, výstavní expozice, výrazná část našich projektů je věnována sociálním stavbám.

Zajišťujeme projektovou dokumentaci v rozsahu studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, prováděcí dokumentace, autorský dozor projektanta, a spolupráce s investorem po dokončení stavby. Součástí naší činnosti je také zajištění stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu stavby a geodetické zaměření.