Menu

Státní okresní archiv Louny

Státní okresní archiv Louny

Stupeň projektu: realizace
Zastavěná plocha: 2 189 m2
Obestavěný prostor: 20 831 m3
Hrubá podlažní plocha: 4 302 m2
Místo stavby: Pod Nemocnicí 3127, Louny, Ústecký kraj
Datum: 1/2022
Autorský tým: Ondřej Hejda, Martin Rössler
Foto: Filip Šlapal
Model: Jan Pilát, Petr Pelech

Budova archivu je navržena jako soubor zářezů do svažitého terénu pozemku. Jedná se o čtyři podlouhlé hmoty o různé výšce a délce. Každá hmota nese jinou primární funkční náplň a celý komplex se postupně zužuje směrem k jihu souběžně s tvarem pozemku. V polovině je mezi hmoty vloženo zahradní atrium pro přivedení nepřímého světla do pracovních prostor a kultivaci pracovního prostředí výhledem do vegetace.

Hlavní budova depotu je ponechána téměř bez otvorů naopak objekt administrativy a objekt kontaktu s veřejností jsou prosklené a tvář fasády tak jednoznačně napovídá o jejím obsahu.

Budovy jsou opláštěny betonovými dílci, což společně s pečlivě umístěnými otvory dodává stavbě velmi hmotný a stabilní výraz, který charakterizuje její úlohu – bezpečné schránky cenných dokumentů.