Menu

Státní oblastní archiv Plzeň

 

Státní oblastní archiv Plzeň

Stupeň projektu: studie
Zastavěná plocha: 3329 m2
Obestavěný prostor: 39 581 m3
Místo stavby: Jasmínová ul., Plzeň, Plzeňský kraj
Datum: 4/2018
Autor: Martin Rössler
Vizualizace: Filip Zelenka
Model: Robert Daněk

Dům je navržen jako dvě do sebe zaklesnuté hmoty, vnitřní pevná a uzavřená hmota depotu, kterou ze tří stran obepíná nižší objekt administrativně-archivního zázemí. Mezi těmito objemy je vnitřní atrium s výtahy a hlavním schodištěm, ze tří stran lemováno ochozy. Hala s horním osvětlením je přístupná veřejnosti navazuje na ni badatelna a přednáškový sál. V přízemí je umístěna kavárna Fontium a galerie Porta, oba tyto prostory mají oživit společenský život nově vznikající plzeňské čtvrti. Názvy odkazují k projektu Porta fontium, propojující bavorské a české archivy.
Fasády domu jsou ve vzájemném kontrastu, administrativní část je pevná fasáda z režného zdiva s rozměrnými okny, depot je uzavřená schránka chránící archiválie bez oken, obetkán kovovou sítí, Režné zdivo je skládáno ze vzájemně posunutých vrstev cihel, což má podtrhnout pevnost a solidnost domu. Severozápadní nároží, směřující směrem k centru, je akcentováno skleněnou nástavbou kryjící vodojem.