Menu

Sportovní hala Lysá nad Labem

Stupeň projektu:              soutěž, 2. místo
Zastavěná plocha:           3 202,5 m2
Obestavěný prostor:        1.319 m3
Místo stavby:                    Komenského ulice, Lysá nad Labem
Středočeský kraj
Datum:                             2016
Architekt:                         Ondřej Hejda
Projekční tým:                 Martin Rössler, Jakub Jiras

 

Budova je hmotově navržena jako tři objemy stojící na sobě, odlišené materiálem a rozměry. Spodní objem je nejrozměrnější, tvořený betonem a pocitově nejhmotnější. Ze dvou stran je zapuštěný do země a jeho střecha je umístěna na úrovni atletického oválu. Tvoří tak jakousi terasu, na níž stojí další dvě hmoty, transparentní prosklená část a dřevěné zastřešení.

Z atletického oválu se budova jeví jako relativně nízký lehký objekt ze skla a dřeva, při pohledu z ulice je naopak pevně vsazena do terénu betonovým blokem.

Architektonický výraz budovy je postaven na tvarové a materiálové čistotě, jednoduchosti a čitelnosti.