Menu

Síň slávy českého fotbalu

Stupeň projektu: realizace
Zastavěná plocha: 173,2 m2
Obestavěný prostor: 649,5 m3
Místo stavby: Praha 6, Hlavní město Praha
Datum: 2015
Scénář expozice: Vojtěch Scheinost
Architekt: Ondřej Hejda, Martin Rössler
Foto: Jan Tauber

Síň slávy je založena na půdorysu neuzavřeného kruhu, který symbolizuje odvíjející se a zároveň nikdy se nekončící historii českého fotbalu. Kruh je v horní části nad vitrínami lemován časovou osou zaznamenávající největší úspěchy a zlomové momenty českého fotbalu. Do středu kruhu a pomyslného těžiště prostoru je na čestné místo osazena skleněná vitrína s bělehradským pohárem pro mistry Evropy. V podlaze je vytvořen pomyslný chodník slávy českého fotbalu, kde mají členové Síně slávy každý svoji hvězdu. Dvou a trojrozměrné exponáty jsou doplněny bohatou audiovizuální expozicí, které dominují obrazové záznamy bělehradského „dloubáku“ Antonína Panenky a Poborského lobu z Eura ´96. Unikátní je tablo všech reprezentantů ČR. Expozice je živá a je průběžně doplňována.