Menu

Rekonstrukce pavilonu „V“, ÚMG AV ČR, v.v.i.

Stupeň projektu: realizace
Zastavěná plocha: 682,0 m2
Obestavěný prostor: 2.528,4 m3
Místo stavby: Praha 4, Hlavní město Praha
Datum: projekt 2009, realizace 2013
Architekt: Martin Rössler, Martina Bílková
HIP: Jakub Jiras
Foto: Filip Šlapal

Hlavní ideou návrhu je pohledově sjednotit dvoupodlažní dům, s odlišnou náplní  obou podlaží a vhodným způsobem vytvořit fasádní plášť kryjící zateplení fasády. Po zralé úvaze a konzultaci se stavebníkem jsme navrhli dřevěný fasádní obklad ze svislých latí s volnou mezerou. Dřevěné latě jsou dvojího profilu 40/40 a 40/60 mm, navíc vzájemně pootočené s mezerou 30 mm, čímž se docílí různorodého valéru v členění fasády. Latě jsou z měkkého modřínového dřeva s hloubkovou bezbarvou impregnací, díky dřevo v průběhu let zraje a dům se neustále nepatrně proměňuje a přirozeně  stárne. Fasáda obou strojoven vzduchotechniky je v kontrastu ke dřevu v hlazené omítce, vstupní markýzy nehlazená našpricovaná omítka.