Menu

Pomník Adolfa Loose, Brno

Pomník Adolfa Loose, Brno

Stupeň projektu:     soutěž
Zastavěná plocha:  10,4 m
Místo stavby:           Brno, Janáčkovo náměstí
Datum:                     2018
Autorský tým:          Barbora Chládková, Ondřej Hejda, Martin Rössler
Vizualizace:             Filip Zelenka

Pomník je vytvořen písmeny Loosova jména tvořících sloup. Do spodního kvádru jsou vytesány životopisné údaje. Materiálem je šedá žula, právě z tohoto kamene si Adolf Loos navrhl svůj vlastní náhrobní kámen.
Na boční stěny písmen jsme přenesli průčelí tří Loosových domů: pražské Müllerovy vily, a dvou vídeňských staveb, vily Moller a Scheu. Vytvořili jsme tím ornamentální dekoraci levé strany pomníku, odkazující k Lossově stati Ornament a zločin.
Písmena jeho vlastního jména jsou tak odrazem jeho architektury.