Menu

Mateřská škola Semily

Mateřská škola Semily

Stupeň projektu:  architektonická soutěž
Zastavěná plocha:  890 m2
Obestavěný prostor:  6.408 m3
Místo stavby:  Semily, Liberecký kraj
Datum: 12/2015
Architekt: Martin Rössler, Ondřej Hejda

Geometrickým motivem domu je kruh. Kruhový stůl kolem kterého sedí děti, uprostřed paní učitelka, díky dostřednému sezení na sebe všichni vidí. Tvar vzájemně protnutých kružnic mají třídy a lehárny, zádveří a schodiště, vzájemně jsou spojeny vestibulem na půdorysu kosočtverce, jeho vrcholy jsou ve středech kruhových stolů v herně. Oddělení jsou vizuálně propojena podélnou osou, vzniká tak enfiláda na celou hloubku půdorysu. Obslužné prostory mají ortogonální tvar.