Menu

Dům služeb „Dvacítka“ Strupčice

Dům služeb „Dvacítka“

Stupeň projektu: dokumentace k provedení stavby
Zastavěná plocha: 622,5 m2
Obestavěný prostor: 5 456 m3
Místo stavby: Náves č.p. 20, Strupčice, Ústecký kraj
Datum: 4/2023
Autorský tým: Martin Rössler, Ondřej Hejda, Magda Veselá
Foto: Richard Moučka

Rekonstrukce bývalých jatek, které vznikly z původního hospodářského dvora v 90. letech XX. století. Dvacítka bude sloužit jako obecní dům služeb s prodejnou potravin a bufetem, kadeřnictvím, dílnami a pronajimatelnými kancelářemi.
    Historicky se jednalo směrem do návsi o dva samostatné domy, které byly spojeny překlenutím průjezdu. Tuto domněnku dokládá v průběhu stavby objevená římsa boční fasády nad průjezdem a polovalba v krovu.
    Do hlavní fasády byl vložen nový vstup do prodejny nálevkovitého tvaru, tak aby lákal své zákazníky k nákupu. Objekt prošel v minulosti zásadními změnami dispozice, které s následným chátráním neumožnily rekonstruovat dům do původního stavu. Cílem rekonstrukce tak bylo vytvořit kvalitní prostředí pro požadované služby a otisknout do objektu charakter sudetského sedláckého stavení, nikoliv však restaurovat původní vzhled. Byly použity tradiční materiály dřevěná okna, dveře a vrata, pálená krytina – bobrovky, štuková omítka, kamenná a dřevěná dlažba atd.
    Prostory směrem do dvora jsou očištěny od druhotných konstrukcí a přetvořeny na provozovny se zázemím. Podkroví je ponecháno bez využití. V místech demolovaného objektu při severním okraji byl ponechán volný pozemek pro případný další rozvoj areálu.
    Dvůr byl osazen stromy a upraven pro parkování automobilů, plochu je možné alternativně využít pro společenské akce. Díky zadní bráně je celý areál průchozí a funguje jako pěší zkratka pro obyvatele severní části obce.