Menu

Parkovací dům Fakultní nemocnice u sv. Anny

Stupeň projektu: studie
Zastavěná plocha: 1.583,8 m2
Obestavěný prostor: 28.904,4 m3
Místo stavby: Brno, Pekařská ulice, Jihomoravský kraj
Datum: září 2008
Zodpovědný projektant: Leo Provaz
Architekt: Martin Rössler, Markéta Mráčková
Vizualizace: Markéta Mráčková
Model: Robert Daněk
Projekční team: Ladislav Pilař, Josef Machač, Vladimír Váša

Novostavba parkovacího domu je doplněna prostorem archivem nemocnice, energocentrem a vrátnicí. Leží v západní části areálu a dotváří vstup ve směru z Mendelova náměstí. Fasáda z pohledového betonu je kombinována s „otevřeným“ dřevěným obkladem ze svislých dubových latí a zelenou střechou, která postupně obroste betonovou fasádu.