Menu

Biotechnologické a biomedicínské centrum interiér vstupní část

Stupeň projektu: architektonická studie
Řešená plocha: 535 m2
Obestavěný prostor: 8.828 m3
Místo stavby: Vestec u Prahy, Středočeský kraj
Datum: 2011
Architekt: Martin Rössler, Martina Bílková
Vizualizace: Miss 3

Projekt BIOCEV je centrum excelentního vědeckého výzkumu a studia. Pojetí výzkumu přeneseného do architektury spatřujeme ve funkci, klidu, čistotě a jednoduchosti. Při návrhu interiérů domu se odkazujeme na elementární složky, kterými se genetika zabývá, a tím jsou molekuly. Jako východisko našeho návrhu jsme použili grafické znázornění genetického kódu vč. barevné podoby v základní barevné škále modré, červené, žluté a zelené, které zároveň souvisí s medializací, komunikací, hrou a barevností, dnes typické pro vzdělání a školení. Zápis základních složek se provádí v podobě šestiúhelníku, které jsou promítnuty do podlahy ve foyer a jídelně. Prostor je kompozičně řešen co nejvolněji, navrhované objekty v něm plují, jako molekuly v těle.